Seimui priėmus Valstybinio socialinio draudimo įstatymo pataisas pasikeitė individualių įmonių savininkų, mažųjų bendrijų narių socialinio draudimo įmokos. Įsigaliojus pataisoms už minėtus asmenis įmokos  mokamos dvejopai: nuo asmeniniams poreikiams išimamos sumos; arba nuo asmeniniams poreikiams išimamos sumos, kuri negali būti mažesnė kaip minimalioji mėnesinė alga, tai yra 300 eurų.

Nuo 2015 m. sausio 1 d. pakeitus Lietuvoje valiutą į eurus bus privaloma pasikeisti įstatus, kuriuose įstatinis kapitalas ir akcijų nominalė vertė išreikšta litais. Tai bus būtina padaryti iki 2016 m. gruodžio 31 d. Įstatų pakeitimai galės būti atliekami: kartu su kitais įstatų pakeitimais, nesusijusiais su euro įvedimu. Šiuo atveju sprendimą pakeisti įstatus visuotinis akcininkų

ĮSTATŲ KEITIMAS DĖL EURO ĮVEDIMORead More »