ĮSTATŲ KEITIMAS DĖL EURO ĮVEDIMO

Nuo 2015 m. sausio 1 d. pakeitus Lietuvoje valiutą į eurus bus privaloma pasikeisti įstatus, kuriuose įstatinis kapitalas ir akcijų nominalė vertė išreikšta litais. Tai bus būtina padaryti iki 2016 m. gruodžio 31 d. Įstatų pakeitimai galės būti atliekami:

  • kartu su kitais įstatų pakeitimais, nesusijusiais su euro įvedimu. Šiuo atveju sprendimą pakeisti įstatus visuotinis akcininkų susirinkimas turės priimti pagal Bendrovių įstatuose bei akcinių bendrovių įstatymo nustatytą tvarką;
  • tik dėl įstatinio kapitalo dydžio ir akcijų nominalios vertės išraiškos litais pakeitimo į eurus. Šiuo atveju sprendimą pakeisti įstatus visuotinis akcininkų susirinkimas galės priimti paprasta susirinkime dalyvaujančių akcininkų balsų dauguma.

Mes galime Jums padėti atlikti šią procedūra greitai ir patikimai!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.