Kainos pateiktos įskaitant notaro ir registrų centro įkainius!

STEIGIMO TERMINAI
KAINA EUR
INDIVIDUALI ĮMONĖ (IĮ)
4 d.d.
160
UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ (UAB)
4 d.d.
230
MAŽOJI BENDRIJA (MB)
4 d.d.
220
VIEŠOJI ĮSTAIGA (VŠĮ)
4 d.d.
200
IĮ PERTVARKYMAS Į UAB
8 d.d.
300
ĮSTATŲ KEITIMAS
3 d.d.
100
BENDROVĖS PAVADINIMO KEITIMAS
5 d.d.
130
ĮSTATINIO KAPITALO DIDINIMAS IR MAŽINIMAS
6 d.d.
150
AKCININKŲ SUDĖTIES PASIKEITIMO ĮFORMINIMAS
1 d.d.
Nuo 20
VADOVO PASIKEITIMO ĮFORMINIMAS
3 d.d.
20
PREKĖS ŽENKLO ĮREGISTRAVIMAS
1 d.d.
100

Mob.: +370 652 01199

Kainos pateiktos įskaitant notaro ir registrų centro įkainius!

Atstovausime Jus nuo dokumentų suruošimo iki įmonės įregistravimo. Į mūsų paslaugą įeina: steigimo dokumentų suruošimas, atstovavimas Jūsų pasirinktame banke, notarinėje kontoroje, registrų centre. Jums pageidaujant užsakysime antspaudą.

Viešųjų įstaigų vadovai privalo pateikti duomenis apie savo dalyvius

Nuo 2017 m. lapkričio 1 d. atsirado prievolė teikti duomenis apie viešųjų įstaigų dalyvius Registrų centrui, JADIS (juridinių asmenų dalyvių informacinė sistema) sistemoje. Šį įpareigojimą viešųjų įstaigų vadovai privalėjo įvykdyti iki 2018 m. liepos 1 d. Tačiau paskutiniais Registrų centro duomenimis iš 11 000 įregistruotų viešųjų įstaigų, reikalaujamus duomenis pateikė mažiau nei 5 000.
Nuo šių metų pradžios ši prievolė atsirado taip pat ir žemės ūkio bendrovėms ir kooperatinėms bendrovėms.
Be minėtų teisinių formų duomenis į sistemą taip pat turi teikti uždarosios akcinės bendrovės ir mažosios bendrijos vadovai.


Kviečiu visus užimtus įmonių vadovus patikėti šią užduotį man ir aš Jums padėsiu tinkamai pateikti reikalaujamą informaciją juridinių asmenų dalyvių informacinei sistemai.

PAKEISKITE UAB ĮSTATUS DĖL EURO PASIKEITIMO!

Iki 2016 m. pabaigos visos UAB privalo pasikeisti savo įstatus ir įstatinį kapitalą iš litų į eurus.

JUMS BUS PARUOŠTI VISI REIKIAMI DOKUMENTAI, ĮREGISTRUOTI ĮSTATAI ELEKTRONINIU BŪDU, UŽSAKYSIME ATNAUJINTĄ ELEKTRONINĮ SERTIFIKUOTĄ IŠRAŠĄ BEI JADIS SISTEMOJE PAKEISIME AKCIJŲ NOMINALIOS VERTĖS IŠRAIŠKĄ IR VISA TAI TIK UŽ 70 EUR!

KVIEČIU NELAUKTI PASKUTINĖS DIENOS IR ATNAUJINTI ĮSTATUS PIGIAUSIAI KLAIPĖDOJE!

Išregistruojamų įmonių sąrašas

Juridinių asmenų registras per šiuos metus nuprendė išregistruoti daugiau nei 13 tūkstančių įmonių, kurios iki 2004 m. įregistravo “likvidavimo” statūsą, bet proceso neužbaigė. Pastikrinkite ar Jūsų įmonė yra sąraše ir jeigu Jums įmonė dar bus reikalinga suskubkite apie tai informuoti registrą!

PARSISIŪSTI SĄRAŠĄ

Dėl IĮ ir MB įmokų pasikeitimo nuo 2015 m.

Seimui priėmus Valstybinio socialinio draudimo įstatymo pataisas pasikeitė individualių įmonių savininkų, mažųjų bendrijų narių socialinio draudimo įmokos. Įsigaliojus pataisoms už minėtus asmenis įmokos  mokamos dvejopai:

  • nuo asmeniniams poreikiams išimamos sumos;

arba

  • nuo asmeniniams poreikiams išimamos sumos, kuri negali būti mažesnė kaip minimalioji mėnesinė alga, tai yra 300 eurų.

Continue reading

ĮSTATŲ KEITIMAS DĖL EURO ĮVEDIMO

Nuo 2015 m. sausio 1 d. pakeitus Lietuvoje valiutą į eurus bus privaloma pasikeisti įstatus, kuriuose įstatinis kapitalas ir akcijų nominalė vertė išreikšta litais. Tai bus būtina padaryti iki 2016 m. gruodžio 31 d. Įstatų pakeitimai galės būti atliekami:

  • kartu su kitais įstatų pakeitimais, nesusijusiais su euro įvedimu. Šiuo atveju sprendimą pakeisti įstatus visuotinis akcininkų susirinkimas turės priimti pagal Bendrovių įstatuose bei akcinių bendrovių įstatymo nustatytą tvarką;
  • tik dėl įstatinio kapitalo dydžio ir akcijų nominalios vertės išraiškos litais pakeitimo į eurus. Šiuo atveju sprendimą pakeisti įstatus visuotinis akcininkų susirinkimas galės priimti paprasta susirinkime dalyvaujančių akcininkų balsų dauguma.

Mes galime Jums padėti atlikti šią procedūra greitai ir patikimai!