Mažoji bendrija

01

Mažas įstatinis kapitalas

Nuo 1€ (nustato patys MB nariai)

02

Ribota civilinė atsakomybė

MB nario ribota civilinė atsakomybė – neatsako savo asmeniniu turtu.

03

Greitas Steigimas

Įsteigsime Mažaja Bendrija (MB) per 1 – 2 d.d.

Mažoji bendrija

Jeigu Jūsų veiklos kryptis darbas nedidelėje aplinkoje, galbūt net su savo artimaisiais, tai ideali teisinė forma MB (mažoji bendrija). Mažoji bendrija, kaip ir UAB yra ribotos civilinės atsakomybės juridinis asmuo, tai reiškia, kad savininkai neatsako už įmonės veiklos nesėkmes savo finansiniu turtu. MB nereikia įstatinio kapitalo, tuo tarpu norint įsteigti UAB reikalingas mažiausiai 1000 Eur pradinio kapitalo. UAB visada yra privalomas buhalteris ar sutartis su buhalterines paslaugas teikiančia įmone (nes tai numatyta AB įstatyme), na o MB, jeigu sugebate buhalterinę apskaitą galite vesti patys. Buhalterinė apskaita pasidaro sudėtingesnė, jeigu MB atsiranda samdomų darbuotuoju ar įregistruojama PVM mokėtoju.

Mažosios bendrijos trūkumai, tai, kad jos steigėjai gali būti tik fiziniai asmenys, o tai reiškia, kad norint pritraukti investuotojų (kurie dažniausiai būna juridiniai asmenys) nėra galimybės pasiūlyti atitinkamą investuojamai sumai įmonės dalį (kaip pvz. akcijų UAB). Mažojoje bendrijoje narys turi vieną balsą ir šioje vietoje yra būtina sutarti patiems steigėjams, kokiu principu jie dalinsis pelną. Čia gali kilti nesutarimų, nes vienas gali dirbti daugiau, kitas mažiau ar investuoja daugiau ar mažiau, o pelno paskirstymas kaip ir vienodas. MB yra galimybė savanoriškai pasitraukti iš įmonės veiklos – mažosios bendrijos narys gali išeiti iš bendrijos atsiimdamas savo įnašą, taip pat gali parduoti ar kitaip perleisti nario teises kitiems asmenims.

MB mokami mokesčiai:

 1. Pelno mokestis (PM) – 15 proc. nuo pelno. Bet bendrijose, kuriose vidutinis darbuotojų skaičius neviršija 10 žmonių ir mokestinio laikotarpio (per metus) pajamos neviršija 300 000 eurų bei kurie neatitinka PMĮ 5 straipsnio 3 dalyje nustatytų kriterijų, pirmais metais apmokestinamasis pelnas apmokestinamas taikant 0 proc. pelno mokesčio tarifą. Kitais metais 0 procentų mokesčio tarifas taikomas tik tokiai įmonei, kurios steigėjas yra fizinis asmuo (-ys), ir tik tuo atveju, kai per tris metus, įskaitant pirmuosius: mažosios bendrijos veikla nėra sustabdoma, likviduojama ar reorganizuojama ir įmonės akcijos (dalys, pajai) nėra perleidžiamos naujiems mažosios bendrijos nariams. Lengvatinis 5 proc. tarifas taikomas, jeigu vidutinis darbuotojų skaičius neviršija 10 žmonių, metinės pajamos neviršija 300 000 eurų, MB nariai neturi daugiau kaip 50 proc. akcijų ar dalių kitose įmonėse.
 2. Pridėtinės vertės mokestis (PVM ) – 21 proc. MB privalo registruotis PVM mokėtoja, jeigu pajamos per paskutinius 12 mėnesių viršija 45 000 eurų arba buvo įsigyta prekių iš kitų valstybių narių, kurių vertė praėjusiais kalendoriniais metais viršijo 14 000 eurų.
 3. Nekilnojamojo turto mokestis (jei MB turi registruoto turto) – 0,3 – 3 proc.
 4. MB nario dividendai – GPM – 15 proc. nuo pajamų iš paskirstyto pelno. B klasės pajamos. Mokesčius moka MB narys.

Jeigu MB narys nusprendžia išsiimti lėšų asmeniniams poreikiams (kaip darbo užmokestis), tuomet moka šiuos mokesčius:

 1. Gyventojų pajamų mokestis (GPM) – 20 proc. nuo asmeniniams poreikiams išsiimamų lėšų. B klasės išmokos. Mokesčius moka MB narys.
 2. Valstybinis socialinis draudimas (VSD) – 13,83 proc. (jei asmuo dalyvauja papildomame pensijų kaupime papildomai taikoma 1,8 % arba 3 % įmoka) nuo 50 proc. asmeniniams poreikiams išsiimamų lėšų. Moka MB.
 3. Privalomas sveikatos draudimas (PSD) – 6.98 proc. nuo 50 proc. asmeniniams poreikiams išsiimamų lėšų. Moka MB.

MB vadovas, o taip pat nuo 2021 m. sausio 19 d. ir nariai bendrijoje dirba ne pagal darbo sutartį, kuri registruojama Sodroje, o pagal paslaugų teikimo sutartį. Mokesčiai, kuriuos moka dirbdami pagal civilę paslaugų sutartį:

 1. Gyventojų pajamų mokestis (GPM) – 15 proc. B klasės išmokos. Mokesčius moka MB narys.
 2. VSD ir PSD – nemokamos.

Jeigu MB vadovas, nėra MB narys (savininkas), tuomet pajamos pagal civilinę paslaugų sutartį už vadovavimo paslaugas apmokestinamos šitaip:

 1. Gyventojų pajamų mokestis (GPM) – 20 proc. A klasės išmokos. Mokesčius moka MB.
 2. Valstybinis socialinis draudimas (VSD) – už Mažųjų bendrijų vadovus, kurie pagal Mažųjų bendrijų įstatymą nėra tų mažųjų bendrijų nariai, pensijų socialiniam draudimui mokamos tokia pačia tvarka, kokia mokama už asmenis, turinčius darbo santykius, tokiu nustatytu tarifu:

-15,70 %(draudėjui 8,72 %, apdraustajam 6,98 %).

-17,50 % jei pensijai kaupiama papildomai 1,8 proc. (8,72 proc. pensijų draudimui, 6,98 % sveikatos draudimui ir 1,8 % papildomai pensijai).

-18,70 % jei pensijai kaupiama papildomai 3 %(8,72 % pensijų draudimui, 6,98 % sveikatos draudimui ir 3 % papildomai pensijai). Moka MB.

Mažoji bendrija kaip ir bet kuri įmonė gali turėti samdomų darbuotojų, kurie dirbs pagal registruotas daro sutartis Sodroje.

Scroll to Top