Individuali įmonė

01

Įstatinis kapitalas

Nėra reikalingas įstatinis kapitalas

02

Apskaita

Neprivalomas buhalteris.

03

Greitas Įmonės Steigimas

Įsteigsime Individualia Įmonę (IĮ) per 1 – 2 d.d.

Individuali įmonė (IĮ)
Internetu jau registruojamos individualios įmonės, kurias steigia:
steigėjas turi kvalifikuotą elektroninį parašą;
pasirenkami tipiniai bendrovių steigimo dokumentai;
steigėjas yra patalpų, suteikiamų buveinei registruoti savininkas, arba savininkas turi galimybę pasirašyti sutikimą buveinei registruoti internetu, elektroniniu parašu.;
įmonės pavadinimas kuriamas taisyklinga lietuvių kalba.
Neįvykdžius bent vienos iš paminėtų sąlygų, individualios įmonės steigimo procedūra lieka nepakitusi, tai yra reikia pasiruošti steigimo dokumentus, juos pasitvirtinti notarinėje kontoroje ir tik tuomet juridinių asmenų registras įregistruos individualią įmonę.
Jeigu įmonės buveinę registruojate ne savo nuosavybėje, o taip pat gaila laiko aiškinantis kaip naudotis elektroniniu parašu, kaip įdiegti programinę įrangą. Mes Jums galime padėti be rūpesčių ir greitai įsteigti individualią įmonę!
INDIVIDUALI ĮMONĖ – buvo labiausiai paplitusi verslo organizavimo forma Lietuvoje (beje, ir pasaulyje). Šiuo metu pasikeitė mokesčių tarifas ne individualių įmonių savininkų naudai. Todėl vis rečiau yra renkamasi ši teisinė forma, nes mokesčiai ne mažesni nei ribotos atsakomybės bendrovėms, o ir atsakomybė didesnė, tai yra savas turtas!
Tačiau individualiai įmonei įsteigti nėra nustatytas minimalus įstatinio kapitalo dydis. Paprastesnė buhalterinė apskaita.
Individuali įmonė turi vienasmenį valdymo organą – individualios įmonės vadovą. Individualios įmonės savininkas kartu yra ir vienasmenis individualios įmonės valdymo organas – įmonės vadovas, jeigu individualios įmonės nuostatai nenustato kitaip. Nuostatuose galima numatyti, kad savininkas vadovu gali paskirti ir kitą asmenį. Kai individualios įmonės vadovu savininkas paskiria kitą asmenį, su individualios įmonės vadovu sudaroma darbo ar civilinė sutartis. Pabrėžtina, kad individualios įmonės vadovas vienvaldiškai veikia individualios įmonės vardu, jeigu individualios įmonės nuostatai nenustato kitaip, ir atsako už individualios įmonės veiklos organizavimą, dokumentų ir kitos informacijos apie individualios įmonės turtą bei veiklą saugojimą, metinės finansinės atskaitomybės sudarymą, jeigu individualios įmonės atskaitomybės sudarymas nustatytas individualios įmonės nuostatuose, individualios įmonės dokumentų ir duomenų pateikimą juridinių asmenų registrui.

Pranašumai:
visas pelnas priklauso savininkui;
savininkai patys vieni priima sprendimus;
lanksti veikla;
mažesnė valdžios kontrolė;
paprastesnė finansinė atskaitomybė.

Trūkumai:
savininkas atsakingas asmeniniu turtu;
mažesnės galimos pradinės lėšos;
sunkiau gauti ilgalaikių investicijų;
nenoriai bendradarbiauja partneriai (dėl finansinės informacijos trūkumo);
sprendimų kokybė priklauso nuo savininko patirties ir žinių.

Scroll to Top