Kokia verslo Forma Rinktis?

Pagelbėsime pasirinkti tinkamą teisinę formą pagal Jūsų įmonės veiklos kryptį. Gaukite nemokamą konsultaciją

MBUAB
Steigėjai (dalyviai)Fiziniai asmenysFiziniai ir (ar) juridiniai asmenysFizinis asmuo (1)
Steigėjų (dalyvių) skaičius1 – 10 (nariai)1 – 249 (akcininkai)1 (savininkas)
Dalyvio atsakomybė už juridinio asmens prievolesMB nario ribota civilinė atsakomybė – neatsako savo asmeniniu turtu.Akcininko ribota civilinė atsakomybė (neatsako savo asmeniniu turtu)Neribota IĮ savininko civilinė atsakomybė – t.y., jei IĮ turto neužtenka prievolių įvykdymui, IĮ savininkas atsako savo nuosavu turtu.
Įstatinis kapitalasNuo 1€ (nustato patys MB nariai)1000€nėra
Kapitalas ir įnašaiMB narių įnašai gali būti piniginiai ir nepiniginiai.
Nepiniginių įnašų vertė nustatoma MB narių susitarimu. Įnašu negali būti paslaugos ir darbai.
Kapitalas padalintas į dalis – akcijas. Akcijos apmokamos pinigais ir (ar) akcininkui nuosavybės teise priklausančiu nepiniginiu įnašu.Įnašai – tai IĮ savininkui asmens nuosavybės teise priklausantis turtas.
Sprendimo priėmimo (balsavimo) principai1 narys = 1 balsas, tačiau, kai MB turi vadovą, nuostatuose gali būti nustatyta kitaip.Jei visos UAB akcijos, kurios suteikia balsavimo teisę, yra vienodos nominalios vertės, visuotiniame akcininkų susirinkime kiekviena 1 akcija = 1 balsas.Sprendimus vienasmeniškai priima savininkas.
Įmonės valdymo struktūraMB steigėjai (nariai) gali pasirinkti vieną iš dviejų MB organų struktūrų:
1) MB dalyvių susirinkimas ir MB vadovas. 2) MB dalyvių susirinkimas, kuris yra kartu ir MB valdymo organas. Visus MB sprendimus priima MB narių susirinkimas. Įmonei atstovauja iš MB narių paskirtas atstovas.
UAB turi visuotinį akcininkų susirinkimą ir vienasmenį valdymo organą – vadovą. Su įmonės vadovu sudaroma darbo sutartis.  
Gali būti sudaroma valdyba, stebėtojų taryba. 
Dažniausiai IĮ savininkas yra vienasmenis valdymo organas – vadovas.
Kai IĮ vadovu paskiriamas kitas asmuo, jis veikia IĮ vardu, o tokiu atveju IĮ savininkas vykdo jam kaip dalyvių susirinkimui priskirtą kompetenciją.
Vadovo atlyginimas – mokesčiaiGPM – 15%.
VSD ir PSD – nemokamos.
Jei MB vadovas – ne MB narys, taikomi didesni mokesčiai. Plačiau čia.
GPM – 20%.
PSD – 6,98%
Darbuotojo Sodros įmokos – 19,5%
Darbdavio Sodros įmoka 1,77%.
GPM – 20% (moka IĮ savininkas).
VSD – 13,83% (jei dalyvauja papildomame pensijų kaupime ir kaupia 2,4% – mokėti
16,23%, jei kaupia 3% – mokėti 16,83%. Skaičiuojama nuo 50% asmeniniams poreikiams išsiimamų lėšų. Moka IĮ. savininkas).
PSD – 6,98% (nuo 50% asmeniniams poreikiams išsiimamų lėšų. Moka IĮ).
MokesčiaiPVM – 21% (jei įmonė PVM mokėtoja).
Pelno mokestis – 15% (gali būti taikomas lengvatinis 5% tarifas, jeigu: vidut. darbuotojų skaičius ≤10 žmonių; metinės pajamos neviršija 300 000€; MB nariai neturi daugiau kaip 50% akcijų ar dalių kitose įmonėse).
MB nario dividendai: GPM – 15% nuo pajamų iš paskirstyto pelno (moka MB narys). Išsami info apie MB mokesčius čia.
PVM – 21%.
Pelno mokestis – 15% (gali būti taikoms lengvatinis 5% tarifas, jeigu: vidut. darbuotojų skaičius ≤10 asm.; metinės pajamos neviršija 300 000€).
Dividendai – 15%.
PVM – 21% (PVM mokėtoju tampama, jei per paskutinius 12 mėn. parduota PVM apmokestinamų prekių/paslaugų už ≥ 45000€ arba iš užsienio įsigyta prekių už 14000€).
Pelno mokestis – 15% (gali būti taikomas lengvatinis 5% tarifas, jeigu: vidut. darbuotojų skaičius ≤10 žmonių; metinės pajamos neviršija 300 000€; MB nariai neturi daugiau kaip 50% akcijų ar dalių kitose įmonėse).
Dividendai: GPM – 15% nuo pajamų iš paskirstyto pelno (moka IĮ narys).
Detali VMI info apie IĮ mokesčius čia.
Samdomų darbuotojų atlyginimas – mokesčiaiGPM – 20%.
PSD – 6,98%
Darbuotojo Sodros įmokos – 19,5%
Darbdavio Sodros įmoka 1,77%.
GPM – 20%.
PSD – 6,98%
Darbuotojo Sodros įmokos – 19,5%
Darbdavio Sodros įmoka 1,77%.
GPM – 20%.
PSD – 6,98%
Darbuotojo Sodros įmokos – 19,5%
Darbdavio Sodros įmoka 1,77%.
Steigėjų / akcininkų darbas įmonėjeMB nariai (steigėjai) gali dirbti be darbo sutarties, neturėdami darbo santykių. Lėšas asmeniniams poreikiams iš MB galima gauti: išsimokant pelną avansu; išsiimant lėšas asmeniniams poreikiams (plačiau apie mokesčius čia).UAB akcininkai (savininkai), norėdami dirbti įmonėje, privalo sudaryti darbo sutartį.IĮ savininkas dirba be darbo sutarties.
Pelno paskirstymasMB nariai gali paskirstyti pelną tiek už MB finansinius metus, tiek už trumpesnį laikotarpį.Eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas patvirtina metines finansines ataskaitas ir paskirsto paskirstytinąjį bendrovės pelną.Pelnas skiriamas savininkui.
VadovasSudaroma civilinė paslaugų sutartis, galioja Civilinis Kodeksas.
Nėra taikomas minimalus darbo laikas ar minimalus atlyginimas (gali dirbti kiek nori ir už kokią nori sumą).
Darbo sutartis, galioja Darbo Kodeksas.IĮ savininkas dirba be darbo sutarties. Nėra taikomas minimalus darbo laikas ar minimalus atlyginimas (gali dirbti kiek nori ir už kokią nori sumą).
DarbuotojaiMB gali neturėti samdomų darbuotojų (dirba tik MB nariai).
Jei yra darbuotojų, su jais sudaroma darbo sutartis.
Privalomas bent vienas samdomas darbuotojas – direktorius.
Sudaroma darbo sutartis.
IĮ gali neturėti samdomų darbuotojų (dirba tik IĮ savininkas).
Jei yra darbuotojų, su jais sudaroma darbo sutartis.
Buhalterinė apskaitaNeprivalomas buhalteris (buhalteriją gali tvarkyti MB nariai). Jei MB nariai neturi žinių ir patirties, kaip tvarkyti apskaitą, samdomas buhalteris arba buhalterinės apskaitos įmonė.Privalomas buhalteris arba sutartis su buhalterinės apskaitos įmone.Neprivalomas buhalteris.
Paskolos, valstybės parama, subsidijosGalima gautiGalima gautiGalima gauti
Galimybė dalyvauti valstybiniuose, savivaldybių konkursuoseGalima dalyvautiGalima dalyvautiGalima dalyvauti
MBUAB
Pagelbėsime pasirinkti tinkamą teisinę formą pagal Jūsų įmonės veiklos kryptį. Susisiekite Jums patogiu metu Tel: +37065201199 ir Nemokamai pakonsultuosime Jums rūpimais klausimais.
Scroll to Top